Hodiny pro vás, kdy můžete přijít

 na výklad karet. 
 Od 1. ledna 2019 výklady karet pozastavuji, omlouvám se.